Trang nhất Trang thông tin và giải trí tổng hợp
Nhạc vàng
Nhạc trẻ
Nhạc chế
My Album
   Dự báo thời tiết
   Kết quả
Thời tiết
Giá ngoại tệ
Giá vàng
Chứng khoán
Chương trình TV
Số lượt truy cập
85009
Wesite quan tâm

Hàm đổi FONT trong VB
Hàm đổi FONT trong VB
cập nhập ngày 22 tháng 8 năm 2007

Đôi khi ta cũng phải đổi từ có dấu sang không dấu. Điều này có vẻ hơi ngược đời những đã có lúc tôi rất cần đến nó

Public Function DOIFONT(st As String) As String

Const codau = A¢¡©Ê¨¹¸µ¶¾»Æ·½ÉËÇßãäâèåéç¬îêíì«æôòóïñ­ùøõ÷öÑÏÐ̪ÖÕÒÔÓ®×ÞÝÜûýþü§®

Const khongdau = AAAaaaaaaaaaaaaaaaooooooooooooooouuuuuuuuuuueeeeeeeeeediiiiyyyydd

Dim vt As Byte Dim TAM As String

Dim Ch As String * 1

st = Trim(st) If Len(st) = 0 Then

DOIFONT =

Exit Function

End If

st = & st TAM =

While Len(st) > 0

Ch = Left(st, 1)

st = Right(st, Len(st) - 1)

If Ch = Then st = Trim(st)

If (Right(TAM, 1) = ) Or (Right(TAM, 1) = .) Or (Right(TAM, 1) = () Or _ (Right(TAM, 1) = +) Or (Right(TAM, 1) = -) Then vt = InStr(1, khongdau, Ch) If vt <> 0 Then Ch = Mid(codau, vt, 1)

 If Ch = § Or Ch = ® Then Ch = D TAM = TAM + Ch

Else vt = InStr(1, codau, Ch) If vt <> 0 Then Ch = Mid(khongdau, vt, 1)

If Ch = § Or Ch = ® Then Ch = D

TAM = TAM + Ch

End If

Wend

DOIFONT = Right(TAM, Len(TAM) - 1)

End Function

Các bài mới:

 
Trở về đầu trang
Thành đoàn hải phòng
Công ty TNHH Minh Đức
Phần mền kế toán
Sự kiện & Aha
so sad :(
Ngày cuối năm - Tuấn Minh VP Thành Đoàn Hải Phògn
Chiều Đông
Làm báo ở Viêt Nam
Mấy bài ...
Sinh nhật ...
Nắng tháng 3
"Làm đéo có chuyện đấy!".
Xuân mới
Xuân Canh Dần

 

 

Đoàn Trung Tuyến - Chuyên phần mền ứng dụng, phần mền kế toán, thiết kế và lập trình website

Chuyên cung cấp domain, hosting giá cực rẻ. Mail to: Ðoàn Trung Tuyến

<